Kako formirati cenu proizvoda

Svaki privrednik je sigurno barem jednom imao dilemu kako formirati cenu svog proizvoda ili usluge. U turbulentnom tržišnom okruženju, a pogotovo u situacijama visoke cenovne osetljivosti, ovo pitanje dobija još veći značaj. Kako odabrati pravu cenu koja će nam...

Continue reading →