Zašto je na svakoj reklami za iPhone 9:41

Izgraditi kvalitetan brend je jako teško, ali izgraditi vrhunski brend je prava umetnost. Razlika između vrhunskog i kvalitetnog brenda leži u konstantnoj posvećenosti, radu na najsitnijim detaljima, stvaranju i pričanju priča i uključivanju svih zaposlenih u promociju jedne ideje. Primer jednog...

Continue reading →

Gde je granica kreativnosti u marketingu?

Nasuprot muzici, slikarstvu, vajarstvu i drugim umetničkim disciplinama gde je primarna impresija, instinkt, osećaj lepog, harmonija, sklad boja, prizor ili užitak i gde je umetnost sama sebi svrha, kreativnost komuniciranja sa tržištem spada pod plašt primenjene umetnosti. U ovom...

Continue reading →