Marketing mix

Nakon svakog uvoda sledi razrada.

Pošto smo detaljno analizirali Vašu kompaniju, trenutnu poziciju na tržištu i konkurenciju, te sagledali osnovne aspekte SWOT analize krećemo sa definisanjem marketing mixa prilagođenog Vašim potrebama kako bi na tržištu koje pokrivate na najbolji način izvršili pozicioniranje Vaše kompanije, brenda, proizvoda i usluga.

Koristeći se AIDA modelom (Attention, Interest, Desire, Action) projektujemo modele i marketing akcije kako bi izazvali pažnju, interesovanje, želju i akciju kod Vaših klijenata.

Naš je zadatak da Vam pružimo najisplativije varijante marketing rešenja u okvirima predviđenog budžeta. Takođe, ukoliko postoji mogućnost da se iskoriste neke specijalne prilike na tržištu, manjak konkurencije, tržišne niše, dobre mogućnosti promocije – tu smo da Vam te mogućnosti predstavimo i pokušamo ih uklopiti u marketing budžet kako bi ove marketing aktivnosti postale jedan od generatora profita Vaše kompanije.

aida_sales_funnel

iskoristite priliku da naučite nešto novo ili da saznate koja vrsta online promocije najviše odgovara vašoj kompaniji

Copyright 2004-2016 DEFAULT design | All Rights Reserved