image

STRATEGIJE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

Knjiga koja će vam pomoći da razumete kako digitalna tehnologija utiče na konkurentske faktore, kako dodaje vrednost, koji su izvori konkurentske prednosti i koje poslovne modele možete koristiti pri Vašoj strategiji.

Ne hvala. Propusticu ovu priliku. Vrati me na DEFAULT sajt