Deljenje sadržaja na društvenim mrežama – viralni sadržaj

Kreiranje sadržaja postalo je obavezan zadatak svake ozbiljne kompanije kojoj je stalo do kvaltetne online promocije. Ne samo što kreiranjem sadržaja dobijaju na obuhvatu, boljem pretraživanju i izgradnji kredibiliteta, kompanije koje koriste ovaj način promocije postaju eksperti u očima...

Continue reading →