Do veće produktivnosti uz slušanje muzike

Jeste li ste se ikad pitali da li postoji direktna veza između povećanja produktivnosti i slušanja muzike. Naravno da postoji. Na ovu temu su rađena brojna istraživanja kako u primenu muzike pri radu tako i u njenoj primeni kod učenja. Naučno...

Continue reading →