E-mail marketing

E-mail predstavlja savršen medijum za personalizovane poruke bogate kvalitetnim sadržajem i pozivima na akciju.

E-mailom možete da najavite novi proizvod, da predstavite ponudu Vaše kompanije, izreklamirate trenutnu akciju, organzujete nagradnu igru, edukujete ili jednostavno da komunicirate sa svojim klijentima na jedan direktan i vizuelno bogat način.

Lako kreiranje distributivnih e-mail lista, slanje poruka na listu adresa u sekundi i detaljna analiza toka podataka učinile su ovaj vid marketing aktivnosti veoma popularnim u svetu. Targetiranje ovom metodom je zaista sjajno. Ovim putem možete da dovedete klijenta tačno tamo gde želite da bude kako bi mu predstavili tačno ono što želite da mu predstavite.

U vremenu kada lojalnost kupca sve više dobija na značaju, E-mail marketingom imate mogućnost finog podešavanja sadržaja za ciljane grupe klijenata kako bi njihovo zadovoljsto održali na željenom nivou, izazvali njihove akcije, pružili im neophodne informacije i izgradili poštovanje.

Ako pričamo o povratu investicija – ovo je najispativiji vid online marketing aktivnosti sa neverovatnim ROI (Return Of Investment) od 1:43 koji je čak 7 puta veći od klasičnog marketinga.

Ukoliko još uvek ne koristite ovaj vid online komunikacije, krajnje je vreme da razmislite da svojoj kompaniji poklonite jedan ovako moćan marketinški alat.

iskoristite priliku da naučite nešto novo ili da saznate koja vrsta online promocije najviše odgovara vašoj kompaniji

Copyright 2004-2016 DEFAULT design | All Rights Reserved