Marketing mix

Nakon svakog uvoda sledi razrada.

Pošto smo detaljno analizirali Vašu kompaniju, trenutnu poziciju na tržištu i konkurenciju, te sagledali osnovne aspekte SWOT analize krećemo sa definisanjem marketing mixa prilagođenog Vašim potrebama kako bi na tržištu koje pokrivate na najbolji način izvršili pozicioniranje Vaše kompanije, brenda, proizvoda i usluga.

Koristeći se AIDA modelom (Attention, Interest, Desire, Action) projektujemo modele i marketing akcije kako bi izazvali pažnju, interesovanje, želju i akciju kod Vaših klijenata.

Naš je zadatak da Vam pružimo najisplativije varijante marketing rešenja u okvirima predviđenog budžeta. Takođe, ukoliko postoji mogućnost da se iskoriste neke specijalne prilike na tržištu, manjak konkurencije, tržišne niše, dobre mogućnosti promocije – tu smo da Vam te mogućnosti predstavimo i pokušamo ih uklopiti u marketing budžet kako bi ove marketing aktivnosti postale jedan od generatora profita Vaše kompanije.

iskoristite priliku da naučite nešto novo ili da saznate koja vrsta online promocije najviše odgovara vašoj kompaniji

Copyright 2004-2016 DEFAULT design | All Rights Reserved