Online marketing

Online marketing predstavlja sintezu marketing aktivnosti na Internetu.

Više nije dovoljno samo posedovati web sajt. Potrebno je taj sajt pozicionirati na pretraživačima, pružiti prave informacije preko online kanala komunikacije ciljanim grupama korisnika, prikupiti kontakt podatke posetilaca sajta, proširiti broj klijenata i edukovati ih kako da lakše i ekonomičnije koriste Vaš web sajt u svom svakodnevnom poslu (informisanje o proizvodima/uslugama, online kupovina).

U tom cilju nudimo Vam široku paletu online marketing usluga:

  • Pozicioniranja na pretraživačima na lokalnom i globalnom nivou
  • Pay Per Click akcije
  • Održavanje sadržaja web sajta
  • Blog kampanje
  • Održavanje online baza podataka i webshop-a
  • Kreiranje kampanja na socijalnim mrežama
  • E-mail marketing

Takođe smo spremni za dogovor oko mesečnog održavanja paketa online marketinga koji se definiše za svakog klijenta shodno njegovim potrebama, a što se pokazalo kao najbolja opcija za male i srednje kompanije.

iskoristite priliku da naučite nešto novo ili da saznate koja vrsta online promocije najviše odgovara vašoj kompaniji

Copyright 2004-2016 DEFAULT design | All Rights Reserved