Vizuelni identitet

Vizuelni identitet, pored imena kompanije, predstavlja njeno osnovno sredstvo raspoznavanja. On vizualizuje predstavu o kompaniji.

Dobro dizajniran logo omogućava raspoznavanje kompanije i njeno prepoznavanje na tržištu. Takođe, posredno, upućuje na delatnost, okrenutost budućim trendovima, intuitivnost i ozbiljnost.

Vizuelni identitet treba da bude jedinstveni i da prati moderne pravce grafičkog dizajna. On prati osnovne aspekte vizuelnog predstavljanja kompanije oslikane u logou (sa definisanom knjigom standarda grafičkog prikaza), memorandumu i vizitkartama kao i sav korporativni materijal (ponude, profakture, fakture, emailovi,…) koji koristite u svakodnevnoj komunikaciji sa klijentima.

Takođe, sav naknadni PR materijal (web sajt, katalozi, flajeri, plakati, bilbordi…) treba da prati iste premise jedinstvenog vizuelnog identitieta kako bi obezbedili konzistentnost i doslednost koji su garant prepoznavanja, sigurnosti i poverenja od strane Vaših klijenata.

iskoristite priliku da naučite nešto novo ili da saznate koja vrsta online promocije najviše odgovara vašoj kompaniji

Copyright 2004-2016 DEFAULT design | All Rights Reserved