Web programiranje

Prvenstveno namenjeno klijentima koji imaju potrebu unošenja uređenih podataka sa mogućnošću pretraživaja, prikaza akuelnih dinamičkih informacija, izrade web kataloga i personalizovanja stranica sajta namenjenih krajnjim korisnicima.

Pri izradi svake web aplikacije najveća pažnja se posvećuje analizi i projektovanju kako bi se na najbolji način zadovoljile Vaše potrebe. Integracijom baza podataka u sajt otvara se mogućnost sistematizacije podataka i prikazivanja istih korišćenjem opštih ili specifičnih pretraživanja.

Ovo je obavezna opcija za klijente koji imaju online prodavnicu (webshop), veliki broj proizvoda koje treba pretraživati po različitim karakteristikama, sajtove sa svakodnevnim kontaktom sa korisnicima i čestim promenama,…

Nakon implementacije obezbeđujemo obuku za korišenje aplikacije kao i korisničko uputstvo u elektronskoj i pisanoj formi.

iskoristite priliku da naučite nešto novo ili da saznate koja vrsta online promocije najviše odgovara vašoj kompaniji

Copyright 2004-2016 DEFAULT design | All Rights Reserved