Koje je NAJGORE vreme za zakazivanje sastanka sa klijentom

Sigurno ste se nekad pitali kada je idealno vreme za zakazivanje sastanka sa klijentom. U koje zakazano vreme će sastanak proći najproduktivnije kako bi izvukli najviše koristi za vas i vašu kompaniju.

Kako bi došao do korisnih informacija na ovu temu okrenuo sam se jednom istraživanju koje je sprovedeno nad određenom broju izraelskih sudija sa bogatim profesionalnim iskustvom. Navodno je svaki od ovih sudija imao dnevno od 14 do 35 slučajeva u kojima je trebao da odluči da li će osuđenik biti kažnjen uslovno ili ne. Naravno, na odluku o tome da li će osuđeniku biti određena uslovna kazna uticale su činjenice da li je u pitanju povratnik u zločin, da li je osuđenik pokazao tendenciju rehabilitacije i sl. Pored ovih standardnih uslova još se jedan uslov pokazao kao veoma bitan pri konačnoj odluci. Bez obzira koliko to neverovatno zvuči u pitanju je bilo koliko je sudija gladan u trenutku donošenja odluke.

Istraživanja su dokazala da su osuđenicima na početku radnog dana, sudije dodeljivale uslovne kazne u 65% slučajeva i da je ovaj procenat opadao do nule do pauze za ručak. Nakon ručka ovaj procenat je ponovo skako na 65% i opet opadao do nule u narednih nekoliko sati. Ovo istraživanje je pokazalo da je 8 različitih sudija sa više od 23 godine iskustva donosilo odluke na osnovu svog stomaka. Kada su ove iskusne sudije dozvolile da glad utiče na njihovo razuđivanje šta mislite da li se ovo reflektuje i na ljude drugih zanimanja? Sudije su zbog osećaja gladi gubili strpljenje za priče osuđenika i presuđivali na osnovu drugih uticaja.

Šta nam to govori o uticaju gladi na donošenje odluka i pažnju sagovornika? Uz pretpostavku da se ove stvari reflektuju na poslovni svet sigurno ćete posle ovog teksta pažljivo birati vreme sastanka. Ukoliko ne želite da glad utiče na rasuđivanje vašeg sagovornika birajte rane jutarnje časove ili vreme neposredno posle pauze za ručak.

Leave a Reply to Anonimni

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>